" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Desenvolupament d’estris i ormeigs biodegradables per a la pesca"

Versions

Versió 1

Avatar: Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
05/11/2020 12:30
Versions 1 Torna a la proposta