" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Creació d'una gran reserva marina."

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Creació d'una gran reserva marina."}
  • +{"ca"=>"Creació d'una gran reserva marina."}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Creació d'una gran reserva marina."}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Creació d'una gran reserva marina."}

Cos

  • +["El mediterrani és un dels mars més contaminats i sobrexplotats del planeta, la contaminació química y acústica, la forta pressió de la industria turística, urbanística y pesquera, han porta a una situació insostenible els nostres recursos marins y al seu ecosistema. Existeixen molts fronts a combatre, pero entretant la salut del Mediterrani no només no millora, sinó que empitjora degut al canvi climàtic, caldria aplicar una de les mesures més viables i reconegudes com és la creació de reserves."]
  • +["El mediterrani és un dels mars més contaminats i sobrexplotats del planeta, la contaminació química y acústica, la forta pressió de la industria turística, urbanística y pesquera, han porta a una situació insostenible els nostres recursos marins y al seu ecosistema. Existeixen molts fronts a combatre, pero entretant la salut del Mediterrani no només no millora, sinó que empitjora degut al canvi climàtic, caldria aplicar una de les mesures més viables i reconegudes com és la creació de reserves."]
Esborrats
Addicions
  • +["El mediterrani és un dels mars més contaminats i sobrexplotats del planeta, la contaminació química y acústica, la forta pressió de la industria turística, urbanística y pesquera, han porta a una situació insostenible els nostres recursos marins y al seu ecosistema. Existeixen molts fronts a combatre, pero entretant la salut del Mediterrani no només no millora, sinó que empitjora degut al canvi climàtic, caldria aplicar una de les mesures més viables i reconegudes com és la creació de reserves."]
Esborrats
Addicions
  • +["El mediterrani és un dels mars més contaminats i sobrexplotats del planeta, la contaminació química y acústica, la forta pressió de la industria turística, urbanística y pesquera, han porta a una situació insostenible els nostres recursos marins y al seu ecosistema. Existeixen molts fronts a combatre, pero entretant la salut del Mediterrani no només no millora, sinó que empitjora degut al canvi climàtic, caldria aplicar una de les mesures més viables i reconegudes com és la creació de reserves."]
Autoria de la versió
Avatar: Jordi Cruz Plaja Jordi Cruz Plaja
Versió creada el 14/06/2021 19:05