" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores), tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Objectiu de la consulta


La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials, sobre quin i com ha de ser el sistema integral de protecció de les persones alertadores d’irregularitats i conductes abusives, així com de les persones del seu entorn. En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

 • Quins són els principals riscos de represàlia i els seus efectes
 • Quines han de ser les principals mesures de protecció
 • Com garantir l’eficàcia de la tramitació de les denúncies
 • Quins han de ser els canals de denúncia i com cal regular-los
 • Com garantir l’eficàcia en l’aplicació del règim de protecció


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Creu que l’ordenament jurídic vigent és prou garantista per a eliminar els riscos de represàlia davant la denúncia de conductes il·lícites o contràries a l’ètica?
 2.  Com considera que cal incentivar l’alerta davant de conductes il·lícites o contràries a l’ètica?
 3.  En quins contextos cal protegir les persones alertadores i les persones del seu entorn arran de la denúncia d’irregularitats i conductes abusives?
 4.  Quins canals i en quines condicions considera que han d’estar operatius per tal de facilitar la denúncia?
 5.  Quins requisits hauria de tenir un sistema intern de denúncia?
 6.  Quins requeriments i condicions ha de caracteritzar un canal extern de denúncia?

Propostes Veure tots (31)

La Directiva preten la protecció d’aquella persona que denuncia determinades infraccions, hem de...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posar en marxa un sistema integral de protecció, preveure mesures de protecció psicològica i...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
Preservar anonimat, garantir la confidencialitat, verificar els fets denunciats i que estigui...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (31)
Qui hi participa La consulta pública prèvia estarà oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. No obstant, es preveu convidar a participar de forma directa a les entitats que segueixen: organitzacions i associacions empresarials, organitzacions sindicals més representatives, universitats de Catalunya i representants de les entitats locals..
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 10 de Març de 2023
Data de finalització 11 de Maig de 2023
Referència: II-PART-2023-03-565

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Alertadores/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Alertadores/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>