" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

Aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya

05/04/2023 13:00  

Us trametem adjunt el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d'infraccions normatives.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2023-04-86777
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Alertadores/f/3705/proposals/86777/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Alertadores/f/3705/proposals/86777/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Albert Comellas

Benvolguts,

L'enllaç descrit a la pàgina 13 no funciona:

"Aquestes reflexions es poden consultar en el següent enllaç:
Antifrau. Reflexions en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en
els ens públics: exigències normatives"

Carregant els comentaris ...