" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Més facilitats per la mobilitat funcional temporal a cossos superiors

24/03/2022 13:35  

Més facilitat per la mobilitat funcional temporal cap a cossos superiors (en sentit vertical) o en sentit horitzontal fins a properes oposicions, via comissions de serveis o excedències sense perdre la plaça original. Possibilitat d’establir mobilitat (‘passarel·les’) entre Administracions (amb els corresponents cursos d’adaptació) amb vistes a aprofitar la millora de la coordinació i cooperació entre Administracions

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2022-03-83648
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/f/3441/proposals/83648/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/f/3441/proposals/83648/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Editat

The fusion of sand blasting, shot blasting, and HVOF gun technologies elevates armor vehicle manufacturing to new heights of excellence. These methodologies collectively yield components that surpass stringent quality standards, demonstrating heightened performance, resilience, and protection. As the trio of technologies continues to evolve, armor vehicle manufacturers can anticipate even more innovative applications that redefine the benchmarks of durability and efficiency. In this symphony of precision and innovation, sand blasting, shot blasting, and HVOF guns harmoniously contribute to the creation of armored vehicles built to excel in the most demanding environments.
https://www.shotblastingmachines.in/hvof-gun-price-in-india
https://www.shotblastingmachines.in/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...