" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

26 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Complir la Llei de estabilidad interinos diciembre 2021 Aturar els concursos de trasllats. Cal...
Que els períodes de pràctiques a l’Administració mitjançant convenis de col·laboració (no...
Proves més orientades a la pràctica que a la teoria, i ajustades el màxim a les funcions a...
Abonar un petit plus de transport i desplaçament als treballadors que hagin de desplaçar-se fora...
Fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius, per les escasses diferències de...
El personal funcionari de carrera per poder fer promoció professional ho ha de fer a través...
Possibilitat (no obligatòria, però) d’incrementar la jornada laboral a les 40 hores setmanals...
  • Creat el
    31/03/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Fusió de cossos i supressió de nivells (com a d’altres països europeus) delimitant clarament les...
Demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: títol de graduat en ESO pel cos de...
Des de fa anys, els col·lectius de profesionals, especialment equips tècnics, estem reclamant la...
A petició del treballador, possibilitat de fer el 100% de l’activitat laboral mitjançant...
Creació de cicles formatius (FP) de grau Mitjà i Superior en l’àmbit del sector públic (justícia,...
Potenciar el paper de l’Escola d’Administració Pública en la implantació de cicles formatius de...
Reduir a una fase d’exàmens compactat tot en un sol dia (amb contingut teòric i pràctic, com es...
El model de certificació ACTIC per a funcionaris que estem obligats a treballar en digital des de...
En base a la creació de la Gerència del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya...
Jubilació total voluntària per al personal tècnic i administratiu a partir de 37 anys cotitzats...
En el pla d'estabilització per concurs de mèrits s'hauria de tenir en compte les persones que han...