" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 22/03/2022 - 22/04/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La proposta té l'objectiu d'obtenir informació o conèixer l’opinió de la ciutadania i de les diferents entitats, col·lectius i sectors potencialment afectats sobre els aspectes que haurien d’integrar el contingut de la regulació en matèria de procediment administratiu i de règim jurídic així com de l’administració digital en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya.

Objectiu de la consulta


L'objectiu de la iniciativa és aprovar una única llei que integri el règim jurídic i el procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, amb una especial incidència en la implantació de l’Administració digital i la implementació dels mitjans electrònics en llurs relacions amb la ciutadania, donant compliment, d’aquesta manera, als requeriments de la seguretat jurídica, la simplificació normativa i l’eficàcia de l’actuació administrativa.

Com a objectius més específics:

 • Garantir un tractament comú de la ciutadania davant l’actuació de qualsevol administració pública catalana.
 • Incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa en matèria de procediment administratiu digital, de règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, així com la seva coherència.
 • Assolir una major simplificació normativa en aquest àmbit.
 • Incrementar l’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa. 
 • Avançar i incidir de forma cabdal en la implantació de l’Administració digital i la implementació dels mitjans electrònics en el funcionament de les administracions públiques catalanes i llurs relacions amb la ciutadania. 
 • Millorar la prestació dels serveis públics digitals, així com les mesures d’intercanvi d’informació. 
 • Impulsar l’adaptació de les Administracions públiques de Catalunya a les noves tècniques de bon govern i a la legislació en matèria de transparència i accés a la informació, en el context de la Unió Europea. 
 • Abordar la regulació d’instruments per assolir la terminació convencional del procediment administratiu i com a mecanismes substitutius o alternatius dels recursos administratius ordinaris, en particular, la mediació administrativa.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. Quins problemes relacionats amb l’administració digital s’haurien de tenir en compte a l’hora de projectar la regulació?
 3. Quins aspectes s’haurien de tenir en compte a l’hora de regular mecanismes que facilitin l’acabament convencional dels procediments administratius o que substitueixin els recursos ordinaris, com ara, la mediació?
 4. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 5. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Propostes Veure tots (7)

En avaluació
En el marc del nou procés administratiu, orientat a la digitalització, és moment de repensar el...
En avaluació
En resposta al tràmit de la consulta pública prèvia a la redacció del projecte de llei del...
Comentaris de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
En avaluació
Resumidament, les propostes presentades són les següents, que es concreten i amplien en el...
En avaluació
En resposta al tràmit de la consulta pública prèvia a la redacció del projecte de llei del...
Veure tots (7)
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania, així com a les administracions públiques catalanes i entitats que integren el sector públic institucional de Catalunya. Es preveu convidar de forma directa a participar a les entitats municipalistes catalanes. Així mateix, es considera especialment important la contribució d’altres entitats per raó de la seva especialització jurídica, com els col·legis professionals i les universitats catalanes, en particular, els col·legis d’advocats i les facultats de Dret.
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica
Disposa de retorn
Data d'inici 21 de Febrer de 2022
Data de finalització 22 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2022-02-463

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Procediment/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Procediment/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>