" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 22/03/2022 - 22/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Mesures alternatives a la sanció (MAS o MASE)"

Versions

Versió 2

Avatar: Anna Maria Burgués Pascual Anna Maria Burgués Pascual
18/03/2022 09:50
Versions 2 Torna a la proposta