" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 22/03/2022 - 22/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Comentaris de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
21/03/2022 13:01

Versió 2

Avatar: Anna Maria Burgués Pascual Anna Maria Burgués Pascual
22/03/2022 09:12
Versions 2 Torna a la proposta