" class="part-icon-bars">

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

Consulta del procediment d'elaboració d'un decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge, introduint una regulació d'acord amb allò que estableix la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge i el Codi civil de Catalunya.

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Veure les fases

Al·legacions al projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen