" class="part-icon-bars">

Agenda Rural de Catalunya

Procés participatiu sobre l'Agenda Rural de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 8/3/2022 - 8/4/2022
Ver las fases
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. El Gobierno adquiere el compromiso de escucharlas, incorporarlas cuando proceda y explicar a la ciudadanía las decisiones tomadas, enriquecidas con esta participación.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Este proceso pertenece a Proceso

L'Agenda Rural de Catalunya

El món rural reivindica en el seu conjunt formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, econòmic i social com a peça fonamental que és per a la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, treballem conjuntament per construir una Agenda Rural de Catalunya que segueixi l’estratègia de desenvolupament rural europea, i que, conjuntament amb l’Agenda Urbana 2030 esdevingui l’estratègia de desenvolupament territorial sostenible sota el marc de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030. És necessari, cabdal, situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalunya i a Europa la importància social, cultural, mediambiental i econòmica que tenen els territoris rurals per les nostres societats. Ruralitat i Urbanitat són una simbiosi que beneficia les dues parts, i és necessari emprendre accions en comú des d’aquest prisma. La urbanitat necessita els recursos alimentaris, energètics, naturals, patrimonials i d’oci que només existiran i estaran a disposició si tenim un món rural viu i actiu. I a la vegada, la ruralitat necessita el mercat, els serveis, el potencial humà i econòmic, els visitants i els potencials habitants que li pot oferir la urbanitat. És doncs, una qüestió de país que Catalunya tingui un món rural dinàmic, diversificat i poblat. I, alhora, una zona urbana moderna i activa de la qual tots els habitants del país puguin gaudir-ne.

Amb l’objectiu de situar els territoris rurals al centre d'aquest debat, la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, encomana l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya, seguint el marc de referència europeu que marca la iniciativa del Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. Aquest encàrrec va configurar la comissió redactora de l’Agenda Rural de Catalunya, formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS) amb l'objectiu de coordinar el procés per tal que la participació fos el més àmplia possible i poder elaborar una proposta d’Agenda Rural de Catalunya. 

Les diferents fases del procés com són la coordinació d'accions i entitats, les aportacions inicials, la participació temàtica i territorial i finalment el procés de redacció i de treball amb la Comissió Motora, conclouen en el document de l'Agenda Rural de Catalunya.

Amb una Agenda Rural compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible aconseguirem situar el món rural al centre de l’acció política i l’interès social, cultura i econòmic. També, incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació dels fons europeus (FEDER, FEADER, FSE, entre altres).

El procés de participació de l’Agenda Rural de Catalunya

Pots consultar com ha anat el procés de participació previ al canal participa aquí.

Finalitat i objectius del procés participatiu

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar a la ciutadania de la proposta d’Agenda Rural de Catalunya i rebre propostes que permetin completar-la i adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, sempre respectant les etapes de participació realitzades anteriorment.

La proposta s’orienta a:

 • Situar el món rural al centre de l’acció política i l’interès social, cultura i econòmic.
 • Donar resposta als principals reptes dels territoris rurals de Catalunya plantejats a l’Agenda Rural.
 • Incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació dels fons europeus (FEDER, FEADER, FSE, entre altres).

Eixos de debat

El procés participatiu es focalitzarà en el conjunt d’accions i propostes a desenvolupar de cada un dels 7 reptes de l’Agenda Rural de Catalunya:

 1. Persones, benestar i repte demogràfic: Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats i el seu acompanyament. Alhora, afrontar el repte demogràfic en termes d’arrelament social, envelliment amb dignitat, acollida de nova població i creació de noves oportunitats per viure al món rural.
 2. Transició ecològica: Accelerar la transició energètica, gestió regenerativa dels recursos naturals i protecció dels serveis ecosistèmics, i posar mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic,.
 3. Territori connectat: Garantir la digitalització, mobilitat sostenible i intel·ligència territorial.
 4. Sistema agroalimentari: Re-connectar les baules del sistema agroalimentari, relleu generacional agrari i pesquer, cadenes de valor justes, sobirania alimentària, producció i distribució agrària i forestal.
 5. Gestió forestal: Silvicultura, prevenció d’incendis forestals i oportunitats dels aprofitaments no fustaners.
 6. Innovació i dinamització social i econòmica: Impulsar la innovació rural i la dinamització econòmica i el vigor cultural mitjançant el relleu generacional rural, activitat econòmica, valorització del patrimoni i innovació cultural.
 7. Governança: Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a través de la reconnexió de les necessitats i realitats urbanes-rurals, un marc legal, sistemes de preses de decisions i implementació de les accions que garanteixin un desenvolupament rural veritable.

Qui pot participar?

Totes les persones i/o entitats interessades en el desenvolupament social, cultural i econòmic dels territoris rurals de Catalunya.

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran a la proposta d’Agenda Rural. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania de les principals aportacions rebudes, així com sobre la seva incorporació i/o exclusió a l’Agenda Rural.

Límits del debat

 • En aquest debat es contemplaran aportacions que tinguin a veure directament amb el contingut d’accions i propostes a desenvolupar de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Les aportacions que es vulguin fer arribar han d’estar degudament argumentades per facilitar la seva valoració.

Espai per propostes

Participació en línia: espai per propostes.

En l’espai per propostes, qualsevol ens o persona interessada pot fer arribar les seves aportacions sobre els diferents eixos de debat sempre que se segueixin els límits del debat següents:

 • En aquest debat es contemplaran aportacions que tinguin a veure directament amb el contingut d’accions i propostes a desenvolupar de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Les aportacions que es vulguin fer arribar han d’estar degudament argumentades per facilitar la seva valoració.

Aquest espai està habilitat per a que qualsevol persona pugui fer arribar les seves propostes sobre els diferent eixos de debat descrits anteriorment.

Cal tenir en consideració que l’Agenda Rural de Catalunya encara no és definitiva i, per tant, la correcció lingüística i ortogràfica, la maquetació i altres aspectes es desenvoluparan un cop el document estigui tancat.

En finalitzar el procés participatiu, s'explicitarà quin impacte han tingut i com han estat recollides a l’Agenda Rural de Catalunya les aportacions rebudes.

Imágenes relacionadas

Propuestas Ver todas las propuestas (24)

Punt 860. A més de descentralitzar la presa de decissions, garantir la presencia de persones...
En el document adjunt destaquem algunes de les conclusions de l'edició AtmosTerra 2021 que creiem...
Ver todas las propuestas (24)
Departamento Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
Dispone de retorno
Fecha de inicio 12 de enero de 2022
Fecha de finalización 15 de febrero de 2022
Referencia: II-PART-2021-12-449

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AgendaRuralCatalunya/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AgendaRuralCatalunya/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

48

Participantes

66

Seguidoras

5

Comentarios

24

Propuestas

49

Apoyos

20

Adhesiones