" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Canvis a "Promoció de la innovació"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
30/04/2020 12:59

Versió 2

Avatar: Dinamització Dinamització
30/04/2020 13:14
Versions 2 Torna a la proposta