" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Canvis a "221 Formació, informació i difusió"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
10/06/2020 16:24

Versió 2

Avatar: Dinamització Dinamització
11/06/2020 13:34

Versió 3

Avatar: Dinamització Dinamització
11/06/2020 15:05
Versions 3 Torna a la proposta