" class="part-icon-bars">

Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'avantprojecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya (CEC)

Fase 2 de 2
Retorn 13/04/2021 - 13/05/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Plantejar una reflexió sobre la conveniència de modificar la composició del CEC per actualitzar-la d’acord amb les transformacions que s’han produït en el món educatiu.

Objectiu de la consulta


L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de la composició i la denominació del Consell d'Educació de Catalunya en concordança amb els objectius de la iniciativa:

  • L’adequació de la composició i la denominació del Consell a la realitat de la comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i institucions no representades en l’actual normativa reguladora.
  • L’establiment de mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i adequar el funcionament del Consell a la realitat de la comunitat educativa catalana.

 

Preguntes per orientar les aportacions


Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin oportunes en relació amb la composició i denominació del Consell d'Educació de Catalunya, es proposen les qüestions següents:

1. Adequació de la denominació i de la representació de la comunitat educativa en l’actual composició del CEC.

2. Sectors que han de formar part del CEC.

3. Fórmules per millorar la representativitat del CEC:

a. Durada dels nomenaments.

b. Flexibilització i rotació.

c. Pluralitat

4. Altres fórmules de participació a banda de les comissions i subcomissions.

5. Estratègies innovadores per a la dinamització dels debats.


A més, es proposen preguntes al voltant del mateix procés de debat de caràcter genèric com són:

1.     Considera que s’ha descrit adequadament el problema?

2.     Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

3.     Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

4.     S’haurien de preveure altres objectius diferents?

5.   Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

 

A qui va dirigit


La consulta és oberta a tothom.

Especialment es busca la participació de la comunitat educativa entesa en els termes de l’article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, és a dir, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. 

A més de les propostes que es rebin al Portal PARTICIPA, podeu també fer-les arribar al correu : consellescolarcat.educacio@gencat.cat

Propostes Veure tots (31)

Para la tranquilidad de nuestros hijos, para evitar 4 viajes al dia, para poder compartir mas...
Se pide que los menores deben pasar tiempo en familia, hacer estraescolares, hacer deberes ,tener...
La revisió del CEC era quelcom esperat pel Copec. Una demanda sostinguda en el temps que ha fet...
Estamos en una democracia y las votaciones representa lo que deseamos y las familias queremos...
Veure tots (31)
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Secretaria de Polítiques Educatives
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Març de 2021
Data de finalització 12 de Abril de 2021
Referència: II-PART-2021-03-379

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ConsultaCEC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ConsultaCEC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

31

Participants

288

Seguidores

76

Comentaris

31

Propostes

558

Adhesions