" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de vacunació antiràbica

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’estableix la vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques per als animals de companyia

Fase 2 de 2
Retorn 03/03/2023 - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa


Objectius de la consulta
La consulta s'adreça a obtenir l'opinió de la ciutadania en general i dels sectors més relacionats amb els animals de companyia, sobre la conveniència de regular la vacunació de les espècies animals de gossos, gats i fures, per tal d'assolir una protecció adequada davant el risc que suposa la malaltia de la ràbia.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals
Establir de manera obligatòria la vacunació antiràbica per tots els gossos. En el cas de gats i fures, en tant que animals de companyia que també són transmissors de la malaltia, es pretén valorar la seva vacunació obligatòria, segons el contacte que pugin tenir a l'exterior.
La ràbia és una zoonosi mortal d’origen víric que suposa un greu problema per la salut pública arreu del món. Segons dades de la OMSA (Organització Mundial de Sanitat Animal), cada any moren fins a 59.000 persones de ràbia. En el cas concret dels gossos, estan considerats com el principal vector del virus als països on la malaltia té més incidència en les persones. Més del 95% dels casos humans són deguts a la mossegada o l’esgarrapada profunda de gossos infectats, de manera que la vacunació dels animals susceptibles a la malaltia que conviuen amb els humans suposa la mesura més eficaç per prevenir, controlar eradicar la ràbia entre les persones.
La nostra proximitat geogràfica amb països endèmics de ràbia com el Marroc fa que no es pugui descartar l'aparició d'aquesta malaltia al nostre territori, risc que s’incrementa per ser el nostre territori una via de trànsit de persones i animals entre el Nord d’Àfrica i Europa. Així mateix, l'escenari mundial actual on el desplaçament sovint de llargues distancies de persones i animals procedents de diferents països esdevé una practica habitual, comporta també una augment del risc d'introducció de malalties com la ràbia, procedents de zones on hi està present. El comerç il·legal d'animals de companyia també suposa un risc de propagació d'aquesta malaltia.
El conflicte bèl·lic a Ucraïna ha suposat l'entrada al nostre territori d'animals de companyia procedents d'un país amb presència de ràbia que ens obliga a reforçar les mesures protectores i preventives per evitar els contagis de la malaltia. La vacunació voluntària actual comporta que només un 12% dels gossos aproximadament estiguin vacunats.
Aquesta actuació no està prevista a l'actual pla normatiu. Es pot considerar que forma part de l'eix 2 del Pla de Govern de la XIV legislatura: Per un país de drets, d’igualtat d'oportunitats i de benestar, concretament dins el punt 2.2.5.Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes les polítiques d’aquest Govern.

Objectius de la iniciativa
- Millorar la protecció de la salut de les persones i dels animals de companyia per disminució del risc d’infecció de la ràbia.
- Dotar d’un nivell de protecció immunitari en front la ràbia d’un mínim del 70% dels gossos, gats i fures registrats a Catalunya, mitjançant la vacunació antiràbica.
- Contribuir a l’objectiu mundial d’assolir l’erradicació de la ràbia transmesa per gossos l’any 2030, establert conjuntament per l’OMS, la FAO, l’OMSA i GARC. La ràbia està inclosa al nou full de ruta 2021-2030 de l'organització Mundial de la Salut (OMS): l’OMS, l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura ( FAO) i l'Aliança Mundial per al Control de la Ràbia (GARC) han establert el projecte mundial “Units contra la Ràbia”, per elaborar una estratègia comuna amb l'objectiu d'eradicar la ràbia l'any 2030


Preguntes per centrar les aportacions
- Creu que l'establiment de la obligatorietat de la vacuna antiràbica en els gossos , gats i fures pot esdevenir una eina efectiva per evitar la possible propagació de la malaltia a Catalunya?
- Quines altres mesures complementaries podrien ser adients per a minimitzar el risc d'introducció de la ràbia en el nostre territori i la seva propagació?

Grups als quals s'adreça la consulta
-Veterinaris clínics
-Col·legis veterinaris de Catalunya
-Associacions i federacions de caça
-Entitats municipals, comarcals i diputacions
-Associacions protectores dels animals
-Associacions de criadors d'animals de companyia

Propostes Veure tots (10)

Jordi Casal, Enric Mateu, Mariano Domingo, Marga Martín, Alberto Allepuz i Martí Cortey,...
Vacuna obligatòria triennal amb una primovacunació als tres mesos, amb dues dosis separades un...
Com a mesura complementària a l’obligatorietat de la vacunació antiràbica, i amb l’objectiu de...
Manifest a favor de l'elaboració d'un projecte de Decret de Vacunació Antiràbica
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, els Centres Veterinaris (Consultori, Hospitals...
Veure tots (10)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Novembre de 2022
Data de finalització 12 de Desembre de 2022
Referència: II-PART-2022-11-541

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Decret-Antirabia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Decret-Antirabia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>