" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels consells territorials d’activitats cinegètiques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Fase 2 de 2
Retorn 07/11/2022 - 08/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’objecte de la iniciativa és la previsió d’elaborar un projecte de Decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Objectius de la iniciativa

  • Facilitar el funcionament eficaç dels òrgans de consulta i assessorament en matèria cinegètica.
  • Garantir una adequada representativitat dels diferents sectors interessats o afectats per l’activitat cinegètica i la seva aportació en la presa de decisions.
  • Obtenir un millor aprofitament del coneixement i experiència dels agents i sectors interessats.


Objectius específics:

-Redefinir i ampliar les funcions del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques, per adequar-les a la perspectiva actual de les activitats cinegètiques, que engloben un conjunt d'activitats més enllà de la pràctica de la caça com a activitat recreativa.

-Adaptar la composició del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques a les necessitats actuals de caràcter social, econòmic i d'equilibri del medi natural, i millorar la representativitat dels organismes, entitats i col·lectius que tenen interessos que es poden veure afectats per les activitats cinegètiques.

-Modificar les denominacions dels Consells actuals per unes altres que facin referència a les activitats cinegètiques en general, i no només a la caça: el Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i els Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

-Al mateix temps, es vol crear el Consell Territorial d'Activitats Cinegètiques de la Catalunya Central, per millorar la representació d'aquest part del territori en l'àmbit de les activitats cinegètiques.

-Unificar en un sol text normatiu de tota la regulació d'aquests òrgans assessors i adequar la seva regulació a la situació actual.


La regulació de la modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells Territorials de Caça és una actuació prevista al Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2021-2023 (Acord de Govern de 19 d'octubre de 2021, ACC, mesura 195).

Propostes Veure tots (7)

La caça i la pesca tenen un impacte indubtable en les poblacions de fauna salvatge i en tot...
La consciència ambiental de la població ha crescut moltíssim. La ciutadania es preocupa pels...
Els Consells Territorials i el Consell de Catalunya han de vetllar pel manteniment i potenciació...
1.- Per normativa tinguem un expert falconer en els Consells de Caça de Catalunya i en tots els...
Veure tots (7)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Juny de 2022
Data de finalització 04 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-06-503

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretConsellCinegetiques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretConsellCinegetiques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

36

Seguidores

3

Comentaris

7

Propostes

15

Adhesions