" class="part-icon-bars">

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

Procés participatiu per a l'articulat del decret d'estructura pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de la Natura

Fase 1 de 1
Fase de participació 22/12/2023 - 21/01/2024
Fases del procés

43 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L’Agència Catalana de la Natura suposa més despesa, més burocràcia i menys respecte a les...
Art. 14: Representació a la Comissió Social
Som una associació de persones propietàries que vetllem per la conservació del patrimoni natural...
Aportacions i alegacions al projecte de decret dels Estatuts de la ANACAT
L'Associació de propietaris forestals de les Valls del Montcau, presentem les aportacions i...
Art. 20.1: Mecanismes de coordinació i cogestió amb entitats privades i organismes locals
La XCN, en tant que entitat que agrupa 194 organitzacions sense ànim de lucre, privades i...
 • Creat el
  19/01/2024
 • 6
 • Número de comentaris: 0
Aportacions al Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura de l'Associació de Professionals de la...
Al·legacions de Fundació Trenca a la proposta d'Estatuts de l'ANACAT
Presentem al·legacions a la proposta d'estatuts de l'aAgencia de la Natura de Catalunya
Aportacions de l'Ajuntament de la Vall de Boí
Des de l'Ajuntament de la Vall de Boí fem les aportacions i al·legacions a l'Estatut de l'Agència...
La Comissió Social neix del reconeixement a la importància de la participació ciutadana en les...
Propostes dels Naturalistes del Montnegre i la Tordera
Per una Agència de la Natura més comptent, més àgil, i més participativa.
En relació al procés participatiu per a l'articulat d'aquest decret, i en suport de les...
Aportacions i al·legacions del Consorci Forestal de Catalunya
Revisat el projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de la Natura, el...
 • Creat el
  19/01/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Necessitat urgent de tenir en funcionament l'Agència de la Natura de Catalunya
En aquest comunicat exposem detalladament els motius que fan que l'aprovació de l'Agència sigui...
Demanem l’aprovació immediata dels Estatuts i la posada en marxa de l’Agència amb caràcter d’urgència
L’Agència va ser aprovada per àmplia majoria del Parlament de Catalunya amb el suport dels...
 • Creat el
  17/01/2024
 • 6
 • Número de comentaris: 0
Adjunto document amb al·legacions ANACATAssociació propietaris forestals penedes.
L’actual situació ambiental exigeix mesures decidides per a la conservació de la biodiversitat....
Estem en un moment clau per assegurar els serveis ecosistèmics que sustenten la vida humana, i...
No acabo de veure la necessitat d'un representant del sector del turisme, ramaderia, agricultura...
Aportacions de País Rural a l'Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT)
S'acompanya escrit d'aportacions i al·legacions al redactat de Projecte de Decret pel qual...