" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Canvis a "La Junta rectora del futur parc natural, cal que sigui un òrgan col·legiat amb totes les seves funcions i acords vinculants i no òrgans consultius"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Forestal de les Comarques de Tarragona Associació Forestal de les Comarques de Tarragona
18/12/2022 10:52
Versions 1 Torna a la proposta