" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Regulació de camins i senders

12/02/2023 07:40  

En altres intervencions d'aquest procès s'exposa la preocupació per la situació que quedaria el trànsit rodat en camins una vegada declarat el Parc Natural.

Adjunt un document ampliant la proposta.

Referència: II-PROP-2023-02-86614
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86614/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86614/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Keegan Shaw
Editat

When considering the impact of declaring a Natural Park on road traffic, there are legitimate concerns about how this designation might affect accessibility and connectivity for laptop users on the move. With the establishment of a Natural Park, there might be restrictions or limitations on road infrastructure development and expansion, leading to potential challenges in reaching certain remote or scenic areas with limited connectivity. Laptop users who rely on road travel for business, work, or leisure may need to plan their journeys carefully to ensure they have access to necessary facilities and internet connectivity during their trips. To delve deeper into best practices for laptops and explore a wide array of tech-related subjects, feel free to navigate through https://laptopspapa.com/ website, which is your one-stop destination for all things technology.

És increïble la desvergonya que es pot arribar a utilitzar. Si es vol declarar un Parc Natural, és precisament per evitar, prohibir i eliminar per sempre més l'activitat d'individus sense escrúpols i empreses depredadores. I a sobre aprofita per fer publicitat de la seva empresa. Quina absoluta manca d'ètica.

Carregant els comentaris ...