" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Tràmit de participació ciutadana en relació amb el projecte de decret de funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús.

Fase 1 de 1
Introducció 28/04/2022 - 30/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Competències dels col.legis professionals en la identificació de les parcel.les"

Versions

Versió 1

Avatar: Meritxell Pastor Soler Meritxell Pastor Soler
27/05/2022 13:33
Versions 1 Torna a la proposta