" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Tràmit de participació ciutadana en relació amb el projecte de decret de funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús.

Fase 1 de 1
Introducció 28/04/2022 - 30/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Article 21. Comissions territorials de seguiment del Registre de parcel·les agrícoles o ramaderes en desús."

Versions

Versió 1

Avatar: Ferran Mestres Ferran Mestres
30/05/2022 12:25
Versions 1 Torna a la proposta