" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Tràmit de participació ciutadana en relació amb el projecte de decret de funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús.

Fase 1 de 1
Introducció 28/04/2022 - 30/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de Decret pel qual es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús. 

Els aspectes principals de la iniciativa són: la detecció de possibles parcel·les agràries en desús, l'inventari de les parcel·les susceptibles de ser declarades en desús, la base de dades de les persones habilitades per identificar-les, el procediment de declaració de parcel·la agrícola o ramadera en desús la regulació i els seus efectes, la regulació i el seguiment del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, l’arrendament i la recuperació de l’activitat agrària, les garanties i obligacions de la persona titular de les parcel·les i dels arrendataris.


La iniciativa d’elaboració del projecte de Decret s’executa en els termes que estableix la legislació vigent, que inclou els apartats principals següents:

·     La identificació de parcel·les agràries o ramaderes susceptibles de ser declarades en desús.

·     El procediment per declarar una parcel·la agrícola o ramadera en desús i els efectes que es deriven d’aquesta declaració.

·     La regulació del Registre de parcel·les agrícoles o ramaderes en desús.

·     Formules per promoure l’arrendament d’una parcel·la agrícola i ramadera en desús per a la recuperació de l’activitat agrària.

La finalitat de la iniciativa normativa és impulsar fórmules de cessió de l’ús de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús d’acord amb el que preveu la Llei 3/2019, de 17 de juny, d’espais agraris, atès que l’abandonament de l’activitat agrària té efectes negatius que dificulten que aquesta es pugui reactivar en un futur. Així mateix, aquesta iniciativa té per finalitat la creació d’un Registre de parcel·les agràries en desús que pretén d’una banda, incrementar el nombre de noves explotacions que possibilita la incorporació de nous actius que necessiten accés a la terra i d’una altra banda incrementar la base territorial de les explotacions existents amb l’objectiu de mantenir la productivitat i el percentatge del PIB de l’economia catalana. 

Els objectius de la iniciativa són:

-         Recuperar el major nombre d’hectàrees abandonades i posar-les en producció.

-         Incorporar noves persones agricultores a terres que es trobin inscrites al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

-         Incrementar la producció agrícola del territori per augmentar la producció d’aliments a Catalunya, per apropar-nos el màxim possible a la sobirania alimentària.

-         Evitar l’abandonament de terres abans del cessament de l’activitat.

-         Posar a disposició de les persones agricultores el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que esdevingui com una eina pels professionals agraris per accedir a terres en desús i incrementar la seva base territorial o incorporació.

-         Facilitar a propietaris de terres que no es dediquin a l’agricultura a què hi puguin donar sortida a les terres la qual cosa els hi comportarà l’obtenció de rendes i el manteniment de la terra en bones condicions.

-         Establir l’arrendament forçós com a eina d’ús excepcional per evitar el manteniment de la situació d’abandonament incidint en les terres d’alt valor agrari.


Propostes Veure tots (15)

Adjuntem esmenes a diferents punts. Resumidament:
Calen evidències del desús de la finca...
No veiem la justificació de la creació del Registre per a, teòricament, dinamitzar l’ús de les...
S’ha de dotar de garanties financeres i legals adients pel cas de ser necessari un procés de...
Que les administracions locals (consell comarcal) tinguin representació en aquesta comissió...
  • Creat el
    30/05/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (15)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 28 de Abril de 2022
Data de finalització 30 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2022-04-493

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretRAR/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretRAR/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

43

Seguidores

15

Propostes