" class="part-icon-bars">

Consulta projecte de Decret de concerts educatius

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret relatiu als concerts educatius

Fase 2 de 2
Retorn 11/08/2019 - 06/09/2019
Veure les fases

7 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
No veig cap suport jurídic al fet de treure el concert a escoles que creuen en l'educació...
Crec que el finançament que reben les escoles concertades en comparació a les seves necessitats...
L'Administració insisteix sovint a crear i construir nous centres públics on les necessitats ja...
El concert educatiu és un instrument per a fer possible dos preceptes constitucionals: la...
Des de la FaPaC no veiem necessària la tramitació d'un nou Decret de concerts educatius per...
És evident que en molts indrets l'escola privada que opta per un concert cobreix moltes vegades...
Avui hi hagut un interessant debat a el mati de Catalunya Radio sobre aquet tema. Han dit...