" class="part-icon-bars">

Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

Procés participatiu sobre l'Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 02/01/2023 - ?
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  ? - ?

  Fase prèvia

  Per l’elaboració d’aquesta estratègia s’han fet entrevistes a agents clau en temes de relleu generacional agrari. Algunes de les entrevistes s’han fet amb més d’una persona, per tant, el total de persones que han participat a l’estudi és de 37.

  Es defineixen els perfils següents de les persones entrevistades:

  1) tutor d’incorporació de joves d’una Escola Agrària

  2) tècnic d’oficina comarcal encarregat de l’ajut de joves

  3) tècnic entitat assessorament encarregat de l’ajut de joves

  4) tècnic Dinamitzador de Relleu Generacional Agrari

  5) perfil acadèmic amb coneixement de la política d’incorporació de joves

  6) perfil gestor des d’una entitat local amb coneixements sobre relleu agrari

  7) altres.

  També s’ha realitzat un estudi sobre 210 joves incorporats com joves agricultors/es durant el període 2015-2019, amb l’emplenament d’un qüestionari, per recollir el perfil de les persones i les empreses que s’han instal·lat amb l’ajut del PDR en aquest període.

  Aquesta Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya pretén donar resposta a una de les accions estratègiques de l’Agenda Rural de Catalunya que és “Promoure un Pla Nacional per al relleu generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que fomentin el mentoratge a nous agricultors, entre altres”.

 2. 2
  13/10/2022 - 13/11/2022

  Fase de propostes

  Espai per propostes

  Participació en línia: espai per propostes.

  En l’espai per propostes, qualsevol ens o persona interessada pot fer arribar les seves aportacions sobre els diferents eixos de debat sempre que se segueixin els límits del debat següents:

  • En aquest debat es contemplaran aportacions que tinguin a veure directament amb el contingut d’accions i propostes a desenvolupar de l’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya.
  • Les aportacions que es vulguin fer arribar han d’estar degudament argumentades per facilitar la seva valoració.

  Aquest espai està habilitat per a que qualsevol persona pugui fer arribar les seves propostes sobre els diferent eixos de debat descrits anteriorment.

  Cal tenir en consideració que l’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya encara no és definitiva i, per tant, la correcció lingüística i ortogràfica, la maquetació i altres aspectes es desenvoluparan un cop el document estigui tancat.

  En finalitzar el procés participatiu, s'explicitarà quin impacte han tingut i com han estat recollides a l’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya les aportacions rebudes.

  Eixos de debat

  El procés participatiu es focalitzarà en el conjunt d’accions i propostes a desenvolupar de cada un dels 5 reptes de l’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya:

  • Eix 1: Coordinar/Governança: Estructurar un sistema de suport i acompanyament interinstitucional pel relleu generacional i l’emprenedoria agrària.

  Coordinar tots els agents, entitats i institucions que donen suport, assessorament i acompanyament al procés de relleu generacional i emprenedoria agrària per treballar conjuntament en la mateixa direcció, sense duplicitat d’accions. Aquesta coordinació requerirà una governança que hauria de liderar l’òrgan competent que és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

  • Eix 2: Rejovenir/Nova Pagesia: Facilitar l’accés, tant de la pagesia tradicional com de la nouvinguda, a empreses agràries viables econòmica, social i ambientalment.

  Rejovenir el camp català amb un relleu generacional natural de les explotacions familiars, fomentant el traspàs d’explotacions que no tenen continuïtat familiar i la creació de noves empreses agràries recolzant una nova pagesia vinculada a la terra i a la producció sostenible local.

  • Eix 3: Enfortir/Teixit Innovador: Acompanyar les empreses agràries amb models innovadors de producció i comercialització.

  Enfortir a les empreses agràries liderades per joves assessorant-les i acompanyant-les amb un suport específic i personalitzat creant teixit innovador basat en models agroalimentaris sostenibles i bioeconomia, integrant la perspectiva de gènere i fomentant models cooperatius, que incorporin els conceptes de la responsabilitat social.

  • Eix 4: Arrelar/Territori: Teixir un ecosistema acollidor al món rural que arreli les noves generacions al territori.

  Aconseguir arrelar als/les joves al món rural facilitant l’accés a l’habitatge, als serveis bàsics i a la digitalització, perquè aquest territori sigui un lloc d’acollida i de vida.

  • Eix 5: Sensibilitzar/Ciutadania: Conscienciar la ciutadania del paper imprescindible de la pagesia i del seu vincle amb l’alimentació sostenible.

  Sensibilitzar del paper imprescindible de la pagesia com a productor d’aliments sostenibles, sans, de qualitat i proximitat. Que és garant del territori, ja que té cura amb el medi ambient. I així la ciutadania conegui la importància d’aquesta professió.

 3. 3
  02/01/2023 - ?

  Fase de retorn