" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
Cal un estudi seriós i la seva difusió en mitjans de comunicació del cost que suposa per la...
En avaluació
A França per a comprar o vendre una propietat, cal fer un Informe de diagnosi d'amiant. Aquest...
En avaluació
L'amiant té el problema que calen uns coneixements específics: sigui per treballs (d'enretirament...
En avaluació
Pla per desamiantar les zones vulnerables i els seus voltants, com són: llars d'infants, escoles,...
En avaluació
Un dels aspectes que es podria millorar en la formació dels treballadors que fan la retirada de...
En avaluació
El AMIANTO está produciendo en todo el mundo muchos miles de muertos y millares de enfermos.
En...
En avaluació
Crear mesures fiscals per l'erradicació de l'amiant al territori de Catalunya, com poden ser...
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Com en altres propostes ja s’ha comentat, és imprescindible un cens de tot material amb amiant...
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuacions denunciades,...
En avaluació
Al igual que la Llei de sòls contaminats que obliga a certificar davant notari que els sòls...
En avaluació
Caldria que l’administració vetllés per estar controlant in situ si es s’apliquen els protocols...
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
  • Creat el
    24/01/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Sería interesante que la app de denuncia permitiese reportar datos, foto y ubicación de vertidos...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...