" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
  • Creat el
    25/01/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Caldria que l’administració vetllés per estar controlant in situ si es s’apliquen els protocols...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en feines de...
En avaluació
Adjuntamos propuesta anteproyecto de ley de erradicación del amianto y reconocimiento a las víctimas
En avaluació
Trobo a faltar més informació a nivel particular, no només d'empresa, ja que al nostre territori...
En avaluació
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
En avaluació
El coneixement de les bones pràctiques alhora de retirar amiant de forma segura és molt limitat...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la retirada segura de...
En avaluació
Atès que els serveis d’aigues potables es veuen sovint amb la necessitat de reparar o retirar...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...
En avaluació
Cal un estudi seriós i la seva difusió en mitjans de comunicació del cost que suposa per la...
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Identificar i classificar els llocs on hi ha amiant, identificar-los en un mapa i començar a...