" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Crear un mapa de toda Catalunya identificando todos los espacios de amianto, su estado, cantidad...
En avaluació
Atès que els serveis d’aigues potables es veuen sovint amb la necessitat de reparar o retirar...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
1. Establir moratòria retirada obligatòria MCA edificis/instal·lacions públics/privats, p.ex....
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
  • Creat el
    24/01/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuacions denunciades,...
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin...
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
Trobo a faltar més informació a nivel particular, no només d'empresa, ja que al nostre territori...
En avaluació
Caldria que l’administració vetllés per estar controlant in situ si es s’apliquen els protocols...
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
  • Creat el
    25/01/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
La proposta és crear una base de dades que sigui accessible a la ciutadania de llocs on es faran...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
La llei hauria d'obligar a que en la Inspecció tècnica obligatòria que han de fer els edificis...