" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Crec que s'hauria de facilitar la inclusió dels autònoms en el pla específic de treball,...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, però també és un...
En avaluació
Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus d'amiant,...
En avaluació
Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en feines de...
En avaluació
Hay muchísima actividad de trabajo ilegal en cuanto a los desamiantados, debería haber algun...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuacions denunciades,...
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
  • Creat el
    24/01/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Sería interesante que la app de denuncia permitiese reportar datos, foto y ubicación de vertidos...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...
En avaluació
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
En avaluació
Donat que aquest format de participació només permet escriure 250 caràcters i les observacions de...
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...