" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
Diagnosticar el amianto de los edificios, en sus distintas fases de degradación, para su correcta...
En avaluació
Formació, xerrades, seminaris web, etc., per part de la generalitat. Dirigides a empreses, per...
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Atès que els serveis d’aigues potables es veuen sovint amb la necessitat de reparar o retirar...
En avaluació
Crec que s'hauria de facilitar la inclusió dels autònoms en el pla específic de treball,...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, però també és un...
En avaluació
Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus d'amiant,...
En avaluació
Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en feines de...
En avaluació
Hay muchísima actividad de trabajo ilegal en cuanto a los desamiantados, debería haber algun...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
La llei hauria d'obligar a que en la Inspecció tècnica obligatòria que han de fer els edificis...
En avaluació
Cal un estudi seriós i la seva difusió en mitjans de comunicació del cost que suposa per la...
En avaluació
A França per a comprar o vendre una propietat, cal fer un Informe de diagnosi d'amiant. Aquest...
En avaluació
L'amiant té el problema que calen uns coneixements específics: sigui per treballs (d'enretirament...
En avaluació
Un dels aspectes que es podria millorar en la formació dels treballadors que fan la retirada de...