" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
CENS públic (web gencat) i calendaritzar (com amb vacunes covid) actuacions per protegir 1r als...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
El AMIANTO está produciendo en todo el mundo muchos miles de muertos y millares de enfermos.
En...
En avaluació
Donat que aquest format de participació només permet escriure 250 caràcters i les observacions de...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
  • Creat el
    25/01/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Convé incloure un apartat, en el que es donin pautes per la gestió i/o descontaminació de...
  • Creat el
    09/12/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Crec que s'hauria de facilitar la inclusió dels autònoms en el pla específic de treball,...