" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Com en altres propostes ja s’ha comentat, és imprescindible un cens de tot material amb amiant...
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Crear mesures fiscals per l'erradicació de l'amiant al territori de Catalunya, com poden ser...
En avaluació
El AMIANTO está produciendo en todo el mundo muchos miles de muertos y millares de enfermos.
En...
En avaluació
CENS públic (web gencat) i calendaritzar (com amb vacunes covid) actuacions per protegir 1r als...
En avaluació
Pla per desamiantar les zones vulnerables i els seus voltants, com són: llars d'infants, escoles,...
En avaluació
L'amiant té el problema que calen uns coneixements específics: sigui per treballs (d'enretirament...
En avaluació
A França per a comprar o vendre una propietat, cal fer un Informe de diagnosi d'amiant. Aquest...
En avaluació
Cal un estudi seriós i la seva difusió en mitjans de comunicació del cost que suposa per la...
En avaluació
La llei hauria d'obligar a que en la Inspecció tècnica obligatòria que han de fer els edificis...
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
Caldria adaptar el plà genèric de retirada d'amiant per tal que fos 100% apte en casos de...
En avaluació
El portal de la gestió de l’amiant s'ha de dotar d'un servei en:
1.Comunicació
2.Control i...
  • Creat el
    22/01/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
Sovint quan s'aprova un pressupost s'està fora de termini per sol·licitar l'ajut, per això les...
  • Creat el
    21/01/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Hay muchísima actividad de trabajo ilegal en cuanto a los desamiantados, debería haber algun...
En avaluació
Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en feines de...