" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus d'amiant,...
En avaluació
La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, però també és un...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
Situacions de retirades d'amiant prèvies a enderrocs en industria o reformes en edificis en...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Adjuntamos propuesta anteproyecto de ley de erradicación del amianto y reconocimiento a las víctimas
En avaluació
Crec que s'hauria de facilitar la inclusió dels autònoms en el pla específic de treball,...
En avaluació
Atès que els serveis d’aigues potables es veuen sovint amb la necessitat de reparar o retirar...
En avaluació
Como CGT creemos que no solo se debe de tratar una ley para la erradicación del amianto, sino,...
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Es necesario retirar todo amianto de forma segura, incluidas conducciones de agua.
Hay que...
  • Creat el
    05/01/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 1
En avaluació
Formació, xerrades, seminaris web, etc., per part de la generalitat. Dirigides a empreses, per...
En avaluació
Convé incloure un apartat, en el que es donin pautes per la gestió i/o descontaminació de...
  • Creat el
    09/12/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Diagnosticar el amianto de los edificios, en sus distintas fases de degradación, para su correcta...
En avaluació
Trobo a faltar més informació a nivel particular, no només d'empresa, ja que al nostre territori...
En avaluació
Es fa molt difícil denunciar males praxis durant una retirada d'amiant o un abocament il·legal de...
En avaluació
El coneixement de les bones pràctiques alhora de retirar amiant de forma segura és molt limitat...
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
La proposta és crear una base de dades que sigui accessible a la ciutadania de llocs on es faran...
En avaluació
Identificar i classificar els llocs on hi ha amiant, identificar-los en un mapa i començar a...