" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme en tot el territori, l'erradicació de l'amiant per tal de salvaguardar la salut de la població pel que fa a l'exposició a aquest material.

Teniu més informació sobre l'erradicació de l'amiant a la pàgina amiant.cat.

Objectiu de la consulta


Conèixer propostes per:

 1. Salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a l’amiant.
 2. Garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.
 3. Retirar de forma segura els materials que contenen amiant (MCA) presents a Catalunya.
 4. Garantir als diversos agents implicats i a la població en general un coneixement adequat sobre les característiques de l’amiant i els seus efectes sobre la salut.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?  
 2. Creieu necessària una llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya? S’haurien de preveure altres objectius diferents?  
 3. Quins obstacles o limitants s'haurien de preveure per a una llei per a l’erradiació de l’amiant? 
 4. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?  
 5. Creieu que una llei d’aquestes característiques ha d’establir obligacions en relació a la identificació i la retirada dels materials amb contingut d’amiant, tant a nivell públic com privat? 
 6. Creieu que l’amiant està ben tractat a les polítiques de salut pública, de medi ambient i en matèria laboral a Catalunya ?  
 7. Creieu convenient crear mesures fiscals relacionades amb l'erradicació de l'amiant al territori de Catalunya que suposin beneficis en cas de compliment o imposin sancions davant de l’incompliment de les obligacions imposades legalment? Si és així, us agradaria fer alguna proposta concreta? 
 8. Quines actuacions creieu que cal impulsar per a aconseguir la implicació de la ciutadania, dels poders públics i de la resta d’actors, en la implantació d’una llei com aquesta?  
 9. Què es pot fer per a promoure la retirada de forma segura dels materials que contenen amiant (MCA) existents a Catalunya? 

Propostes Veure tots (61)

En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 2
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Adjuntamos propuesta anteproyecto de ley de erradicación del amianto y reconocimiento a las víctimas
En avaluació
Un dels aspectes que es podria millorar en la formació dels treballadors que fan la retirada de...
Veure tots (61)
Qui hi participa Tota la ciutadania, en especial col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats i escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes, associacions sindicals i entitats municipalistes
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 25 de Novembre de 2020
Data de finalització 25 de Febrer de 2021
Referència: II-PART-2020-11-365

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

96

Participants

166

Seguidores

18

Comentaris

61

Propostes

108

Adhesions