" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat

Fase 2 de 2
Retorn 01/10/2023 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Conveniència d'aprovar els canvis que el projecte comporta"

Versions

Versió 1

Avatar: Héctor León Núñez Héctor León Núñez
30/09/2023 19:03
Versions 1 Torna a la proposta