" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Governs Locals forts

06/06/2022 17:14  

A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL), han suposat un disseny restrictiu de l’àmbit competencial local, tornant a concepcions més pròpies del municipi del segle XIX, fins i tot contràries als principis d’autonomia local o subsidiarietat proclamats a la Carta Europea d’Autonomia Local.

Cal recuperar, respectant la llei, uns governs locals forts, entenent-los com a l’àmbit de govern més poper al ciutadà.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-06-84051
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84051/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84051/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

Si ens creiem el concepte de govern local i d'autonomia local, ho hem de reflectir a la norma. Altra cosa, per mo,lt que s'intenti justificar, no és res més que restricció de l'àmbit competencial.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...