" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0