" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....