" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Principis a reforçar

06/06/2022 17:16  

La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern local. Subsidiarietat,Diversitat, flexibilitat i supletorietat, Proporcionalitat. Garanties de suficiència financera per a l’exercici de llurs competències. Democràcia : els màxim òrgans de govern dels ens locals s’han d’escollir democràticament, desapareixent les eleccions indirectes que avui existeixen als Consells Comarcals.


Referència: II-PROP-2022-06-84052
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84052/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84052/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

No pot ser que ens com els consells comarcals, que poden dissenyar pol´ñitiques públiques potents, siguin d'elecció indirecta

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...