" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Suficiència financera

06/06/2022 17:25  

La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de suficiència financera dels ens locals. Ara tenim l’oportunitat de reconduir en part aquest tema i de donar alhora compliment a l’article 9 de la Carta europea d’Autonomia Local.

 S’ha de dissenyar un nou model que permeti dotar als governs locals de recursos suficients per afrontar amb garanties les seves competències.


Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-06-84059
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84059/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84059/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

La Generalitat ha de reflexionar quins són els seus serveis que realment presten els ens locals, i per tant, atorgar-los un finançament directe, no condicionat a transferències corrents.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...