" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Situacions del personal

10/06/2022 11:07  

Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis especials amb reserva de lloc de treball. Jo ho deixaria limitat únicament per a càrrecs electes i amb un màxim de 4 anys. Passat aqeust termini, es podria cobrir la plaça/lloc de treball enpropietat.

Referència: II-PROP-2022-06-84116
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84116/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84116/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Since you're using ClickUp and the completed and closed tasks are hidden there, you might want to continue relying on ClickUp for managing your task visibility. Make sure you have the necessary integration set up to sync your ClickUp tasks with your Apple Calendar. This way, the tasks that are completed or closed in ClickUp won't appear in the Calendar app either.
https://www.tellpopeyes.me/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...