" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

6. Quins aspectes s’haurien de tenir en compte a l’hora de regular les relacions entre els diferents nivells d’administracions existents?

12/06/2022 21:16  

Una de les necessitats més importants és la d’eliminar duplicitats en la tramesa d’informació a altres administracions o en la publicació en diaris oficials (actualment, la doble publicitat al BOP i al DOGC només alenteix i encareix les tramitacions, sense cap millora en la difusió) i, sobretot, dotar els ens locals d’aplicacions que permetin un automatisme en la generació i tramesa d’aquestes dades.


Referència: II-PROP-2022-06-84146
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84146/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84146/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...