" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de la Inspecció d'Educació

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret pel qual es regula la Inspecció d'Educació

Fase 2 de 2
Retorn 02/05/2019 - 03/06/2019
Veure les fases

Podeu consultar el document de retorn, on es recullen les propostes que s’han fet i la seva anàlisi.