" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Transparència d'agendes

16/09/2019 21:59  
Transparència i monitoratge de les Agendes dels Càrrecs, (quan, què, amb qui, resultats i actes de les reunions), dels seus viatges i de les seves despeses.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2019-09-76242
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76242/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76242/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

L'informació registrat en les agendes fa falta que inclogui un mínim de dades perquè quedi la transparència garantida- En cas contrari, es col·locarà el mínim d'informació sobre raons de contacte, persones presents, temes tractats i acords aconseguit, sense per això violar la normal general aplicable per la llei de transparència.

Carregant els comentaris ...