" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  02/09/2019 - 16/09/2019

  Informació

  Fase prèvia, on podeu fer les aportacions que considereu oportunes.

 2. 2
  16/09/2019 - 02/10/2019

  Participació 3. 3
  20/09/2019 - 04/02/2020

  Retorn

  El Govern ha aprovat l'Estratègia el 15 de gener de 2019.  Sessió de retorn: 4 de febrer de 2020.

 4. 4
  02/09/2019 - 04/02/2020

  Procés finalitzat

  Procés completat en totes les seves fases.

 5. 5
  08/04/2020 - 08/04/2022

  Seguiment de l'aplicació

  Espai social de seguiment de l'aplicació efectiva de l'Acord de Govern.