" class="part-icon-bars">

LATITUD: Pla estratègic per la implementació d’atenció no presencial al sistema sanitari públic català.

#latitud Aprofundint en la visió, les experiències, i les expectatives de la ciutadania sobre l’atenció assistencial no presencial al sistema sanitari públic català.

Fase 3 de 3
Fase de retorn 16/01/2020 - 29/02/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  27/11/2019 - 28/11/2019

  Fase d'informació

  El sistema de salut públic de Catalunya, de la mateixa manera que altres sistemes de salut similars d’arreu, es troba amb la necessitat d’afrontar un seguit de reptes per tal de garantir la qualitat dels serveis, l’equitat d’accés, i la sostenibilitat des de la perspectiva tant econòmica com social (envelliment de la població, augment de l’esperança de vida, desigualtat d’accés, canvis en el perfil i les demandes de la ciutadania, nous paradigmes de co-responsabilitat en la prestació de serveis assistencials, creixement exponencial de la tecnologia, etc.). Aquests canvis comporten la necessitat d'ajustar les estratègies de planificació i d'actuació en l'àmbit sanitari. Així mateix, es requereix d’un model de gestió més àgil, de proximitat, d’un paper més participatiu del ciutadà i de comptar amb les noves tecnologies i iniciatives innovadores com a motor de canvi.

  En línia amb aquest canvis, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’impulsa el projecte LATITUD que té com objectiu principal la creació d’un Pla estratègic per l’Atenció No Presencial al Sistema Sanitari Públic a Catalunya, que proporcioni un full de ruta per a la seva implantació. Aquest projecte pretén establir una base comuna per garantir els objectius de qualitat, equitat d’accés i sostenibilitat del sistema sanitari, posant al pacient en el centre del procés assistencial, tot incorporant les noves tecnologies per donar una atenció més personalitzada i adequada a les seves necessitats.

  En coherència amb aquest context, en la fase actual, el projecte es proposa aprofundir en les visions, experiències, necessitats i expectatives de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya respecte a l’atenció no presencial al sistema sanitari públic català per tal d’integrar aquestes aportacions en el Pla estratègic. En definitiva, orientar el model d’atenció no presencial al destinatari.

  Per a fer-ho possible, la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició de la Fundació TIC Salut i Social com a unitat promotora del projecte, aquest espai de participació telemàtic de cara a garantir l'accés universal a la participació de tot aquell i aquella que vulgui dir-hi quelcom, més enllà de la sessió participativa presencial que es celebrarà el proper dia 27 de novembre del 2019 i on els i les participants convidats i convidades ho són a raó de les seves característiques.

  La Fase participativa d'aquest procés a través del portal participa.gencat.cat s'iniciarà el proper 28 de novembre del 2019 i finalitzarà el 22 de desembre del 2019.


 2. 2
  28/11/2019 - 31/01/2020

  Fase participativa

  S’empraran dos canals diferents: un, en modalitat presencial; i l’altre, en modalitat telemàtica, a través del portal participa@gencat.cat.

  La versió presencial té un doble objectiu:

  ·        Aprofundir en les aportacions dels participants mitjançant una dinàmica conduïda que permeti conèixer les visions i expectatives de la ciutadania pel que fa al model d’atenció sanitària remota.

  ·        Garantir la participació de col·lectius estratègics mitjançant la convocatòria directa i específica, centrada en les característiques dels/les participants triats a l’ús.

  La versió telemàtica té com a objectiu:

  ·        Fer el procés més eficient i accessible, ampliant les veus i les aportacions de la ciutadania amb aquest canal.


 3. 3
  16/01/2020 - 29/02/2020

  Fase de retorn

  El retorn de la participació de la versió presencial i la versió telemàtica es farà conjuntament, amb un document que inclogui els escandalls de:

  • La valoració de les experiències a nivell genèric, recollides en la dinàmica presencial i les recollides en la telemàtica
  • Les necessitats de la ciutadania amb el model d’atenció actual, i les expectatives pel cobriment d’aquestes mitjançant l’atenció no presencial recollides tant en format presencial com telemàtic
  • Beneficis de l’atenció no presencial respecte la presencial (i viceversa), recollits tant en format presencial com telemàtic.
  • Propostes per la implementació de l’atenció no presencial al sistema (circuits prioritaris, temporalitats, estratègies d’escalat i d’incentivació, etc.) recollides en la dinàmica presencial i en la telemàtica.
  • Les palanques i barreres per la implementació de l’atenció no presencial al sistema, i les iniciatives per impulsar les palanques i disminuir les barreres recollides en la dinàmica presencial i en la telemàtica.
  • El grau de maduresa digital identificat en la ciutadania, i les expectatives de la ciutadania en relació a la tecnologia i les funcionalitats de les futures solucions d’atenció no presencial.


  Addicionalment, es proporcionarà informació sobre com els resultats de les dinàmiques de participació es vincularan amb el projecte i amb el Pla estratègic per l’atenció no presencial, es comunicaran les següents passes del projecte i la temporalitat per la visualització dels resultats del mateix.