" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Millorar la imatge social de la caça

18/07/2023 14:05  

La nova llei ha de promoure entre la societat el valor de la caça i el seu paper vital pel medi natural en el control de poblacions. Cal que es traslladi al conjunt de la societat els problemes que pot comportar, fins i tot per a la biodiversitat, un excés de les poblacions cinegètiques que derivin en plagues difícils de controlar. Com ja succeeix amb el senglar, el conill i el cabirol. Contribuirà a millorar la imatge social de la caça i ajudarà al relleu generacional.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-07-86983
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86983/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86983/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Editat

Mentres:
- es matin espècies que no només no són un perill sino que tenen un estat de conservació preocupant, com p.ex. els tords
- s'utilitzi munició de plom, altament contaminant
- no hi hagi un control efectiu i exemplaritzant de l'activitat cinegètica cara al públic
- no es prioritzin els usos socials de la natura
la imatge de la caça romandrà molt desfavorida

Carregant els comentaris ...