" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Control poblacional professional

18/07/2023 14:14  

La llei ha de preveure també quines actuacions cal dur a terme per al control poblacional quan els sistemes i períodes actuals habilitats per la caça resulten insuficients, especialment quan es dona una situació de manca de caçadors o professionals habilitats. En aquestes circumstàncies la llei ha de preveure la creació de la figura del professional habilitat i, si aquesta és insuficient, encarregar el control cinegètic complementari als agents rurals.

Llistat d'adhesions


Referència: II-PROP-2023-07-86986
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86986/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86986/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...