" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Fer possible la comptabilització de la caça amb l’ús social dels terrenys forestals

25/08/2023 13:39  

Fonamental abordar aquest punt evitant que les mesures per fer-ho possible, resultin en una limitació a l’exercici de l’activitat cinegètica

Número d'adhesions6

Referència: II-PROP-2023-08-87027
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87027/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87027/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

aquest punt és molt important: la caça ara per ara és l'única activitat que amb la seva "feina" ajuda a pagesos i silvicultors a controlar les plagues cinegètiques (senglar, cabirol, conill, ...) i no pot ser que restin limitades per altres activitats que no aporten cap ajuda a la gestió dels boscos

Al contrari, prioritzar els usos socials. Unicament prioritzar la caça de plagues. Tota la resta de modalitats supeditades a control social.

No permetre l’accès a bosc quant es faci una batuda de caça. Cal sancionar a qui ho faci.

Si vas per un carrer amb el cotxe i veus un senyal de prohivit passar, veritat que no ti poses? doncs la mateixa norma en una batuda, qui se salti els senyals es sanciona.

Totalment d'acord.
Però cal incidir en que la limitació de l'activitat cinegètica pot ser resultat no només de les mesures que estableixi la llei, sinó simplement del fet de la manca d'establiment de mesures per prioritzar la caça col·lectiva (batudes) en zones acotades, notificades i senyalitzades, per damunt d'altres activitats en el medi natural. Si no s'estableix una priorització en aquests casos (com fan les lleis de la resta de CCAA) a la pràctica es limitarà o farà impossible la caça.

Carregant els comentaris ...