" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Limitar la declaració de refugis de caça a casos concrets i justificats d’acord al ja previst a la Llei 1/1970

25/08/2023 13:55  

Cal preveure mesures per evitar que els refugis esdevinguin una trava al control de poblacions d’espècies quan el creixement descontrolat d’aquestes generi danys i perjudicis significatius a nivell de finques colindants o d’habitat.

Número d'adhesions4

Referència: II-PROP-2023-08-87030
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87030/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87030/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Interessant. Es podria incloure en la nova normativa sempre i quan s'habilitessin mesures per a que el propietari de finques minoritàries dins un "coto" no es vegi obligat a cedir el dret d'aprofitament cinegètic al titular majoritari.

Per els refugis ja declarats s'hauria de demanar al titular una memòria anual d'actuació realitzada així com les mesures de gestió practicades, especificant clarament quin és el motiu de la seva creació i quines especies es volen protegir.
En el cas que només hagués estat creada per limitar i/o prohibir l'acció cinegètica, aquest refugi hauria d'estar eliminat com a tal. Aquestes zones actualment només serveixen com a refugi d’espècies problemàtiques com el senglar.

Al contrari, en tot cas s'hauria de respectar el dret a mantenir una àrea lliure de caça, tret dels casos on l'administració decidís i supervisés la realització puntual d'una batuda armada. Les àrees no autoritzades per a caça lliure es podrien emprar igualment per a l'establiment de paranys per part de l'administració. Considerar la cacera com a activitat "per defecte" no contempla les circumstàncies particulars de cada territori ni la seva evolució temporal.

Carregant els comentaris ...