" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Preveure un sistema àgil d’indemnitzacions i compensacions

25/08/2023 13:59  

Preveure un sistema àgil d’indemnitzacions i compensacions per fer front als danys i perjudicis que genera el creixement descontrolat de especies cinegètiques a les activitats agràries

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-08-87031
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87031/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87031/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Molt important, i també preveure poder prendre accions preventives per evitar danys

Carregant els comentaris ...