" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Eximir al titular dels terrenys dels danys que puguin ocasionar les espècies objecte d’aprofitament cinegètic

25/08/2023 14:01  
Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2023-08-87032
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87032/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87032/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Associació GENS - Grup d'Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat

En principi en un "coto" el titular de l'aprofitament cinegètic és el responsable dels danys que causa la fauna cinegètica, no ho és el titular de la finca. És a dir, això ja és un fet.

Caldria diferenciar si el propietari del terreny ha cedit o no els drets cinegètics.

Quan el terreny no resulti acotat, la responsabilitat és directa del propietari. Per tal de prevenir o pal·liar els danys a l’agricultura o d’altres es podran prendre accions extraordinàries de control per part dels propietaris o de qui els designin (preferentment la societats locals) prèvia autorització expressa de l’administració competent

En el cas que el terreny estigui acotat respondrà la societat de caçadors en cas d’accident de trànsit d’acord amb la normativa vigent. (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.)

En cas de danys a l’agricultura, s’hauran de sol·licitar les corresponents autoritzacions excepcionals a l’AP per poder caçar i actuar, tenint en compte que es realitza l’activitat per danys

Carregant els comentaris ...