" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Senyalitzacions Batuda. Evitar Accidents

07/09/2023 15:37  

La senyalització no cal millorar-la més. El més necessari és respectar les senyalitzacions de batuda.

s’hauria de prohibir el pas a una zona de caça degudament senyalitzada i comunicada qualificant el seu incompliment com una infracció molt greu. La batuda es realitza un dia determinat, durant unes hores i en una zona concreta.

la nova Llei de caça de Castella i Lleó

Artículo 84. Infracciones graves.

1. Impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza o de controles poblacionales autorizados.

2. En el caso de cacerías colectivas, la entrada de cualquier persona ajena a la cacería a la zona de caza señalizada en el uso público de nuestros montes y espacios naturales.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2023-09-87120
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87120/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87120/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (33.3%)

member-avatar MAXIMINO

A favor  Ley de Montes de Aragon. Agricultors, ramaders, pastors, caçadors. Son els que tenen dret d´us del medi natural per sobre dealtres usuaris que només tenen el accés al medi per el seu esbarjo. A fi de comptes, els caçadors, només fan us del medi natural, en un espai relativament petit i durant unes poques hores. No costaría gens entrendre la situacio, per el be de tots els usuaris.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Els caçadors han de respectar les distàncies a cases i camins. Les zones de casa no han d'incloure zones habitades.

A favor  

Ley de Montes de Aragon. Agricultors, ramaders, pastors, caçadors. Son els que tenen dret d´us del medi natural per sobre dealtres usuaris que només tenen el accés al medi per el seu esbarjo. A fi de comptes, els caçadors, només fan us del medi natural, en un espai relativament petit i durant unes poques hores. No costaría gens entrendre la situacio, per el be de tots els usuaris.

Conversa amb Ada

Moltíssimes vegades hi han batudes de caça sense senyalitzar i aprop de zones habitades, i sempre en cap de setmana que és quan més gent hi ha passejant pel bosc

Si hi han batudes sense senyalitzar (que ho dubto), trucada als agents rurals i multa al canto.
No entenc perquè que algú cometés una infracció justifica que algú altre en cometi una altra.

És més que probable que aquestes senyalitzacions que dieu que falten hagin estat eliminades per altres usuaris del medi natural sense escrúpols. A més, és fàcil, per sort les societats de caçadors quant senyalitzem fem fotografies del lloc, dia i hora. Els caçadors som els principals interessats en senyalitzar correctament les batudes per seguretat.

Absolutament d'acord.
I no només la llei de caça d'una CCAA en concret.
En conjunt, la majoria de lleis de caça de les CCAA de l'estat prohibeixen l'accés a zones de caça col·lectiva (batudes) correctament informades i senyalitzades i estableixen sancions importants en aquest sentit.

A favor  

banderoles, cartells mes grans, visible, inclús amb senyals lluminoses on s´adverteixi del perill.

Carregant els comentaris ...